Calmon Stegmotorteknik AB

 

Startsidan
Stegmotorer
Rörelseanalys
Kunskapsområden
Tidigare Projekt
Ert Projekt
Kontakt
Lediga Jobb
Examensarbete

Ert Projekt!

Vi på Calmon har lång erfarenhet och mycket goda kunskaper inom området motorstyrningar. Och detta inte bara inom mjukvara och elektronik utan hela det mekaniska systemet. Att se till helheten är en förutsättning för ett lyckat projekt. 

Projektet inleds vanligtvis med en förstudie där tekniska, funktionskritiska och ekonomiska krav specificeras tillsammans med er. Då förstudien är klar, tar ni ställning till om ni vill gå vidare men projektet. På detta vis minimeras ert ekonomiska risktagande och vi får ett dokument som bättre visar omfattningen av projektet.

Efter förstudien tar det mer handfasta utvecklingsarbetet vid. Under denna fas sker mjuk och hårdvaru-konstruktion, beräkningar, förberedelser för produktionstest, framtagning av prototyp, verifieringar samt framtagning av produktionsunderlag och dokumentation. För att produktionsanpassa konstruktionen tas, om möjligt, kontakt med er underleverantör av kretskort. Ofta ingår även framtagning av  testutrustning.

Alla delar i utvecklingsarbetet dokumenteras genom våra egna rutiner eller efter era rutiner.

 

Låt oss hjälpa er då standardlösningarna inte räcker till!