Calmon Stegmotorteknik AB

 

Startsidan
Stegmotorer
Rörelseanalys
Kunskapsområden
Tidigare Projekt
Ert Projekt
Kontakt
Lediga Jobb
Examensarbete

Våra kunskapsområden

 

Stegmotorer

Stegmotorsystem
Inom området stegmotorteknik har vi ett välutrustat mätlabb med specialutrustning för mätning av hållmoment, urfasningsmoment stegnoggrannhet och insvängningsförlopp. I många fall kan någon eller några dagars konsultationer resultera i avsevärt förenklade lösningar och bättre prestanda. Vi rekommenderar motorer, drivsteg, utväxlingar, lagringar, mjukvara mm.

DC-Motorsystem
De tekniska likheterna mellan drivsteg för stegmotorer och DC-motorer är uppenbara. Vi har under årens lopp konstruerat drivningar och regleringar både för borstlösa och vanliga DC-motorer. Vi har arbetat både med höga och låga varvtal resp. moment. Våra erfarenheter avseende olika motortyper gör att vi alltid kan välja bästa tekniska lösning för varje enskild tillämpning.

DC-motorer

Drivsteg

Drivsteg
I flertalet av de drivsteg vi konstruerar använder vi switchteknik, de kan antingen vara baserade på integrerade effektsteg eller diskret uppbyggda. Vi har konstruerat switchade drivsteg för DC-motorer, BLDC-motorer och för två respektive trefas stegmotorer med effekter från delar av watt upp till 1000W. Beroende på applikation så arbetar vid med switchfrekvenser från ett par kilohertz upp till 500kHz. Vi kan förse drivstegen med filter så att spänningen till motorn är en ren DC-spänning i de fall då en enklare systemintegration önskas. Eftersom vi har eget EMC-labb kan vi tidigt ta itu med EMC-relaterade problem för att undvika överraskningar i projektets slutskede. Förutom motordrivsteg har vi även konstruerat switchade drivsteg för lysrörslampor, magnetventiler och spänningsomvandlare.

Drivsystem
I begreppet drivsystem lägger vi alla de delar som ingår i det rörliga systemet. Vi dimensionerar således även kugg- och remväxlar, lagringar, krav på styvhet, livslängd och andra mekaniska egenskaper. Vi har ett komplett elektromekaniskt labb med utrustning för analys av rörelsemönster, läge, krafter, acceleration med mera i mekaniska och elektromekaniska system.

Drivsystem

Analogteknik

Analogteknik
Vi har erfarenheter både från effektförstärkare och från förstärkare för extremt små signaler. Vi har t.ex. konstruerat fotometerförstärkare till en HPLC detektor för mätning av fotoströmmar i storleksordningen femtoampere (1/1000 pikoampere). Analoga kretsar såsom AD och DA-omvandlare, analoga switchar, OP-förstärkare och komparatorer ingår ofta i våra konstruktioner.

Digitalteknik
Den enorma utvecklingen inom området programmerbar logik har inneburit att allt fler avancerade digitala funktioner kan implementeras till en rimlig kostnad. Vi har arbetat med programmerbar logik i mer än 15år. Från att inledningsvis ha varit klisterlogik till våra mikroprocessorsystem har vi stegvis ökat andelen programmerbar logik i våra konstruktioner. Vi konstruerar allt från drivstegens styrlogik till avancerad videobehandling i programmerbara kretsar. Vi arbetar med ALTERA’s allra senaste kretsar. Vi konstruerar i AHDL och VHDL. Systemens klockfrekvenser ökar stadigt vi har konstruerat interface till 10ns minnen. Vi har lång erfarenhet av snabba digitala konstruktioner.

Digitalteknik

Microcontrollers

Mikroprocessorsystem
Vi arbetar med ett flertal olika processorfamiljer t.ex. ARM, PIC, och 8051-familjen. Till dessa har vi både konstruerat hård och mjukvara och har egna utvecklingsmiljöer. I de fall att kunden önskar en viss processor anpassar vi oss. Vår breda erfarenhet av mikroprocessor system gör att vi snabbt kan få fram fungerande hårdvara både till små 8-bitars system och till avancerade 32-bits miljöer. Kring mikroprocessorn bygger vi motordrivningar, I/O-system, minnessystem, AD- DA-omvandlare, kommunikation (USB,  Ethernet, RS232, RS485, RS422, CAN, I2C, SPI mm.) och allt mera programmerbar logik. Vi har mjukvara för JTAG-programmering av programmerbara kretsar i applikationen direkt från CPU:n. 

Mjukvara
För att erbjuda kostnadseffektiva lösningar programmerar vi i C och C++. Eftersom våra konstruktörer varit med några år så kan vi även assembler programmering om så skulle krävas. Genom tidigare projekt har vi mycket generell programvara färdig och stor erfarenhet av hur mjukvara ska struktureras för att vara enkel att vidareutveckla och underhålla. Vi har konstruerat många mjukvaror för styrning av olika typer av motorer och kommunikation via många populära gränssnitt såsom TCP/IP, CAN, bluetooth och RS232. Vi har erfarenhet av snabba avbrottsstyrda system och realtids OS. Till ARM processorn använder vi vår egen GNU kompilatormiljö integrerad med isystems JTAG debuggers eller Keils miljö.

Mjukvara

Video

Videoteknik
Vi har genomfört flera projekt inom området videoformatskonvertering t.ex. omvandling mellan NTSC och VGA/SVGA samt omvandling från SDVI (Serial Digital Video Interface) till NTSC. Vi har arbetat med bild och linjeminnen, bilddelning mellan asynkrona videokällor och bildbehandling. Vi använder standard komponenter kombinerat med FPGA-kretsar i konstruktionerna. En allt större del av videobehandlingen sker i FPGA:er. Vi arbetar med PLL:er för återskapning av pixelklockan och diskreta såväl som integrerade DAC:ar.

Optik
Inom området optik konstruerar vi belysningar, lampdrivningar optiska detektorer och sändare. Vi arbetar med optiska filter, selektiva speglar och interferensfilter för undertryckning av ej önskvärda våglängder och konstruerar enklare optiska system. Vi har konstruerat fotometerförstärkare för HPLC analys och byggt mätsystem baserade på halvledarlasrar.

Optik

 

Klicka för att ladda ner 
Klicka för att ladda ner en mjukvara för att granska cadstarfiler

 

Mönsterkortskonstruktion
Vi använder CADStars konstruktionsmiljö för schemaritning och mönsterkortsskonstruktion. För att få en optimal layout konstruerar vi själva mönsterkorten.

 

EMC
Vi arbetar med snabba digitala konstruktioner och med switchade effektsteg. Båda dessa kategorier av konstruktioner är potentiella EMC-källor. För att tidigt i projekten kunna identifiera och åtgärda EMC-problem så har vi ett eget EMC-labb. Vi har ett skärmat rum på 5,5x3,3x3,3meter där vi kan mäta utstrålad störning på en 3meters mätsträcka. Vi kan enkelt och utan tidsfördröjningar mäta och åtgärda eventuella EMC-problem redan då vi erhåller de första prototyperna på hårdvaran. Vi kan även hjälpa till med mätningar och åtgärder på våra kunders övriga konstruktioner.

Agilent EMC Analyser