Calmon Stegmotorteknik AB

 

Startsidan
Stegmotorer
Rörelseanalys
Kunskapsområden
Tidigare Projekt
Ert Projekt
Kontakt
Lediga Jobb
Examensarbete

Nedan finner ni några exempel på projekt som vi jobbat med de senaste åren. 

 

Video över USB 2.0 high speed.
Enheten omvandlar och överför en videosignal till USB 2.0 High Speed. In till enheten kommer en analog NTSC videosignal från en kameramodul med en bildfrekvens av 60Hz interlaced. Videon digitaliseras och omvandlas till non-interlaced 60Hz. Bilderna kan även bildbehandlas olika sätt så som kontrastförstärkning, färgmanipulation osv. 
Storleken på bilderna som överförs är 640x480 med 16-bitars färg. Under XP känns enheten automatiskt igen av en Standard Video Class driver. Som en extra finess kan enheten även generera en TVut eller en LVDSut signal.

Modulär motorstyrning.
Konceptet har utvecklats för att passa en så stor del som möjligt av kundens motorstyrningar. Det består av ett styrkort med en ARM-processor och två olika drivsteg. Det större drivsteget kan leverera upp till 1000W och det mindre upp till 2x200W. Båda drivstegen har ren DC-spänning ut till motorerna. Styrkorten kan kontrollera upp till fyra drivsteg eller agera som egna noder eller styra andra typer av drivsteg. Styrkorten ansluts till varandra via en CAN-buss. Konceptet erbjuder mycket stor flexibilitet.

Stegmotordrivning för telecom.
Enheten består av elektronik, mjukvara och stegmotor som integrerats med kundens egen mekanik. Eftersom utrustningen sitter i toppen på en telemast så har det ställt mycket höga krav på okänslighet för störningar, ingångar har bland annat skydd mot åsknedslag. Enheten styr motorn utifrån kommandon som tas emot via en RS485 multidropp kanal från en styrenhet på marken.

Autofokussystem.
Enheten innehåller optik, mekanik, stegmotor, elektronik och mjukvara för att styra fokuseringen av en förstoringskamera. Mekanik och mätsystem har anpassats till kundens kamera och optik samt för att på bästa sätt kunna byggas in kundens färdiga system.

Videobehandling.
Kretskortet ansluter en videokamera till en dator med bildskärm. Funktioner som bilddelning mellan dator och kamera, förändring av färger, kontrastförstärkning mm. blir möjligt. Genom ihopkoppling av två kort så kan bilddelning mellan dator och två kameror göras. Inkopplingen görs på videokabeln mellan datorn och skärmen för att utrustningen enkelt ska kunna kopplas in till både gamla och nya datorsystem. Inget ingrepp behöver göras i datorns hård eller mjukvara.

Styrsystem för ”Evighetssvarv”.
Systemet styr en specialmaskin för svarvning av ”evighetsskruven” till fiskerullar. Tre stegmotorer (längdmatning, tvärmatning och stålvridning) och en DC-motor (spindelaxeln) synkroniseras elektroniskt. Styrningen har ökat noggrannheten och kortat tillverkningstiden.